Thai: Eng : Arab
หน้าแรก > แหล่งท่องเที่ยวข้างเคียง
โรงเรียนเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
(แห่งที่ 1) ตั้งอยู่ ณ ชุมชนคอยรุตตั๊กวา ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก บนเนื้อที่14ไร่เศษ ซึ่งนายบุญเหลือ สมานตระ กูลและพวกได้อุทิศที่ดินให้กทม.ใช้ประโยชน์เป็นระยะเวลา10ปี เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน และพื้นที่สำหรับทดลองการเกษตร ถือเป็นหนึ่งในโครงการที่กทม.สนองตอบแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และน้อมเกล้าถวายเนื่องในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปี  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรในกรุงเทพฯและต่างจังหวัดได้ใช้เป็น สถานที่ศึกษาแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถนำมาใช้ปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเป็นรูปธรรม เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโรงเรียนแห่งนี้ยังเป็นพื้น ที่ต้นแบบเพื่อการศึกษาค้นคว้าวิจัยพัฒนาผลิตผลและศึกษาดูงานด้านการเกษตรอื่นๆอีกด้วย
 

 

 


counter
หน้าแรก l เกี่ยวกับเรา l บริการของเรา l แพ็กเกจประชุมสัมนา l ลูกค้าของเรา l ร้านอาหาร l จองห้องพัก l โปรโมชั่น l แผนที่ตั้ง l ติดต่อเรา
ทรัพย์เจริญกรีนแลนด์รีสอร์ท 2/3 ม.9 ซอยเชื่อมสัมพันธ์ 22 แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพ10530 โทร/แฟกซ์ 02-9880214 มือถือ : 081-123-4860
Copyrights © 2010 www.sjg-resort.com, All Rights Reserved. Email : info@sjg-resort.com